Menu

Lid van de ABU

Teamflex is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en heeft het ABU-keurmerk.

ABU-keurmerk voor uitzendkrachten

Teamflex is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en heeft het ABU-keurmerk. Een uitzendbureau met het ABU-keurmerk:

 • Heeft zijn zaken op orde
 • Is goed voor zijn uitzendkrachten
 • Discrimineert niet
 • Wordt twee keer per jaar gecontroleerd
 • Zorgt voor verantwoorde huisvesting voor internationale medewerkers
 • Is verplicht de vakbekwaamheid van zijn vaste medewerkers op peil te houden door op te leiden

Het ABU-keurmerk zorgt voor tevreden opdrachtgevers én uitzendkrachten.

De helft van de werkgevers
schakelt een uitzendbureau, wervings- of selectiebureau in bij moeilijk vervulbare vacatures (UWV, 2022)
De belangrijkste sectoren
van onze economie
worden draaiend gehouden
door uitzendwerk
(CBS, 2020)
915.782 mensen
waren in 2020 aan de slag
als uitzendkracht
(CBS, 2020)


ABU-keurmerk voor opdrachtgevers

Uitzendbureaus met het ABU-keurmerk moeten aan een aantal strenge eisen voldoen. Zo wordt geborgd dat de uitzender kwaliteit levert. Kies je voor een uitzendbureau met het ABU-keurmerk, dan weet je dat het:

 • Zijn (personeels)administratie op orde heeft, want het staat geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Uitzenders worden hierop twee keer per jaar geïnspecteerd
 • De CAO voor Uitzendkrachten correct toepast (en/of wetgeving omtrent payrolling). ABU-leden worden hierop elke twee jaar gecontroleerd
 • Jaarlijks gecontroleerd wordt op verantwoorde huisvesting van internationale medewerkers via het SNF-keurmerk (indien van toepassing)
 • Een actief beleid heeft om discriminatie te voorkomen
 • Investeert in de vakbekwaamheid van zijn vaste medewerkers
 • Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Gedragsregels naleeft rondom maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en ter bevordering van deskundigheid en betrouwbaarheid

CAO

De ABU heeft met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een CAO voor Uitzendkrachten afgesloten.