Teamflex heeft de volgende missie gedefinieerd:

Teamflex wil een positieve bijdrage leveren aan een optimale interactie tussen vraag en aanbod van arbeid binnen haar specialismen door:
enerzijds de best passende (loop-) banen te bieden aan werknemers en anderzijds het best passende personeel, in combinatie met de best passende personeelsoplossingen, te bieden aan werkgevers.

De werknemer stellen wij hierin centraal omdat wij van mening zijn dat alleen een gemotiveerde medewerker een echte bijdrage kan leveren in de behoefte van onze opdrachtgevers. Bij Teamflex stopt het dan ook niet met bemiddeling naar een passende baan. Wij blijven constant in gesprek met onze medewerkers en bieden aanvullende cursussen en opleidingen aan om onze kandidaten nog aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt in het algemeen, en onze opdrachtgevers in het bijzonder.

Bij onze opdrachtgevers willen wij een bijdrage leveren aan een optimale instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Dit heeft zich vertaald in een breed HR - dienstenpakket welke naast W&S, Uitzending en Detachering inmiddels ook Opleiding, Poolmanagement, 24-uur service, Payroll en Outplacement omvat. Geen enkel personeelsvraagstuk is standaard en wij streven daarom naar een samenwerking op maat en een langdurige duurzame partnership met onze relaties.

Website vormgeving en bouw door Zuurstof - Bureau voor marketing en communicatie