Teamflex Personeelsdiensten laat haar medewerkers trainen door het NIBUD om financiële onzekerheden van uitzendkrachten in een vroeg stadium signaleren en bespreekbaar te maken.

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers moeten ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk. Het organiseren van deze wendbaarheid en het organiseren van het arbeidsfit maken en houden van werknemers is sterk verweven in de missie en visie van Teamflex Personeelsdiensten.

Teamflex doet al heel veel op het gebied van het arbeidsfit maken en houden van haar uitzendkrachten. Zo houdt zij onder andere loopbaangesprekken en is er een uitgebreid opleidingsprogramma. Teamflex gaat graag nog een stapje verder!

Kim Kulderij, project adviseur bij Teamflex: ‘Financiële fitheid vormt de basis om arbeidsfit te worden en te blijven. Als een medewerker zich zorgen maakt over geld, levert dat ongelooflijk veel stress op. Dan kun je je als organisatie nog zo hard inzetten om hem/haar arbeidsfit te maken en te houden, maar als je dit onderwerp laat liggen, kom je met een medewerker die financieel niet fit is niet verder.’

Het merendeel van de werkgevers ontdekt pas dat een werknemer financiële problemen heeft als deze ernstige betalingsachterstanden heeft of als er beslag is gelegd op zijn loon. Vaak kunnen de problemen verkleind of zelfs voorkomen worden als de werkgever deze eerder signaleert en het gesprek aangaat met de werknemer. Door de training van het NIBUD kan Teamflex haar uitzendkrachten in de toekomst op financieel gebied nog beter ondersteunen.

Website vormgeving en bouw door Zuurstof - Bureau voor marketing en communicatie