Teamflex als juridische werkgever 

Bij payrolling treedt je tijdelijk of vast in dienst bij Teamflex. Dit kan zijn na een rechtstreekse sollicitatie bij een werkgever die Teamflex als payroll partner heeft maar dit kan ook na een uitzend of detachering periode via Teamflex bij diezelfde opdrachtgever. Teamflex fungeert als juridische werkgever en zorgt voor het tijdig uitbetalen van je salaris.

Volledig werkgeverschap

Bij Teamflex kun je rekenen op professioneel werkgeverschap met een volwaardige arbeidsovereenkomst afgestemd op de inlener CAO, professionele begeleiding bij ziekte, en het gemak van een persoonlijke online account op "mijn Teamflex" om urenbriefjes te declareren en loonspecificaties en jaaropgaven in te zien.

Via Teamflex alles geregeld:

 het contract,
 de salarisbetaling,
 afdracht van sociale premies en pensioen,
 loondoorbetaling bij ziekte,
 uitkering van vrije dagen en vakantiegeld,
 een loonspecificatie en jaaropgave.
 

Website vormgeving en bouw door Zuurstof - Bureau voor marketing en communicatie